Refacing ustników

Zmiana kanału (pogłębienie lub wypełnienie), odchylenia, korekta kształtu dzioba, grubości ścian bocznych, długości półki oraz srebrzenie. Wszelkie zmiany są omawiane przed przystąpieniem do pracy i  w razie potrzeby  konsultowane w jej trakcie.

Przykładowy refacing ustnika Dave Guardala w fotografiach:

SS852703 SS852704 SS852705 SS852706 SS852707 SS852708 SS852709 SS852831 SS852832 SS852833 SS852834 SS852835 SS852836 SS852837 SS852838 SS852839 SS852840 SS852841 SS852842 SS852843


stat4u